Tarieven Fysio Oostermeenthe
Patiënten welke verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén contract hebben, brengen wij onderstaande tarieven in rekening

1000Individuele Zitting Reguliere Fysiotherapie €43,–
1001Zitting Fysiotherapie aan huis (* Verwijzing huisarts noodzakelijk)€60,–
1400Eenmalig Fysiotherapeutisch Onderzoek€60,–
1864Screening + Intake + Onderzoek Fysiotherapie€60,–
1870Intake + Onderzoek Fysiotherapie na verwijzing€60,–
1960Niet nagekomen afspraak (no-show)€43,–
Ontspanningsmassage (30 minuten) Wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar€35,–
Ontspanningsmassage (60 minuten) Wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar€65,–

Contracten zorgverzekeraars
Fysio Oostermeenthe heeft voor 2023 met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Onze verrichtingen worden meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd indien de verrichtingen door de verzekeraar worden gedekt. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor fysiotherapie. Dit kan worden terug gevonden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Wanneer het recht op vergoeding van de behandelingen fysiotherapie in het betreffende jaar al is verbruikt, of er is helemaal geen sprake van recht op het vergoeden van behandelingen, dan sturen wij een factuur conform onze particuliere tarieven. Het is daarom belangrijk om goed op de hoogte te zijn van uw polisvoorwaarden.

Directe toegankelijkheid
U kunt zonder verwijzing van huisarts of specialist een afspraak maken.

Vergoeding aanvullende verzekering
In de meeste gevallen worden de fysiotherapie behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Wij adviseren een ieder om na te gaan hoe dit bij uw zorgverzekering is geregeld. Wij raden u aan om een aanvullende verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen voor fysiotherapie zijn opgenomen.

Vergoeding uit de basisverzekering
In een aantal gevallen wordt fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt voor kinderen onder de 18 jaar óf wanneer er sprake is van een chronische indicatie voor fysiotherapie. Om voor chronische vergoeding in aanmerking te komen dienen klachten aan een aantal voorwaarden, welke door de zorgverzekeraar en overheid worden gesteld, te voldoen om ook als zodanig te worden erkend.
Voor jongeren en kinderen tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basisverzekering worden gedekt. De vervolg behandelingen worden dan vergoed vanuit de aanvullende verzekering (zie boven).

Fysiotherapie en het eigen risico
Behandelingen fysiotherapie welke vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico. Wanneer de behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed, zal dit in veel gevallen wel het geval zijn.

Vergoeding Dry Needling
Dry Needling wordt vergoed wanneer er een aanvullende verzekering is voor fysiotherapie.