Welkom bij Fysio Oostermeenthe Eugenie Maluw

Uw praktijk voor Fysiotherapie, Massagetherapie en Dry Needling…

Mijn naam is Eugenie Maluw en ik ben fysiotherapeut van beroep. Ik ben in 1989 afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie in Groningen. Gedurende mijn loopbaan heb ik ervaring opgedaan in diverse vrijgevestigde praktijken, ziekenhuizen, verzorg- en verpleeghuizen. Mijn leerschool was divers en gaandeweg ben ik gaan merken dat het werken als zelfstandig ondernemer mij de vrijheid biedt mijn bedrijf vorm te geven zoals ik in het leven sta. Met integriteit, zonder oordeel en in verbinding met anderen. Ik werk met toewijding aan het herstel van mijn cliënten en met passie voor mijn vak.

Als generalist of algemeen fysiotherapeut heb ik ervaring met het behandelen van klachten en blessures van het gehele bewegingsapparaat. Het lichaam is meer dan de som der delen. Werken vanuit een holistische visie helpt mij om verder te kijken dan alleen de klacht. Mijn werkwijze is om naast fysiotherapie tegelijkertijd coaching naar bewustwording te geven, waardoor blokkades kunnen worden opgeheven en het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt hersteld.

De wijze waarop wij op onze eigen unieke manier bewegen geeft uitdrukking aan onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele staat van zijn. Vanuit deze staat van zijn maken wij constant keuzes om onze gezondheid te behouden. Als wij gelukkig en gezond zijn, zijn al deze componenten in harmonie. Maar als wij pijn, stress, vermoeidheid, ziekte of een verkeerde houding ervaren, verstoort dit onze staat van (wel)zijn en beïnvloedt het de kwaliteit van onze fysieke bewegingen en houding.

Door als fysiotherapeut op een holistische manier te werken begrijp ik de effecten van levenservaringen, coping-mechanismen, oude patronen en ziekte-overtuigingen op ons immuunsysteem. Ook heb ik inzicht in hoe ons zenuwstelsel reageert op stress en de gevolgen ervan op hoe wij staan, bewegen en lopen. Een combinatie van hands-on therapie zoals massage en lichaamsbeweging met reflectieve dialoog zonder oordeel, helpen de hersenen om gewoonten van bewegingen, houding en pijn te herprogrammeren.

Een holistische visie breidt de manier van ons kijken uit van een klacht naar onszelf als geheel en hoe wij zelf keuzes kunnen maken om onze algehele staat van welzijn te herstellen en te behouden.

Laat mij u helpen…