De rol van GABA bij chronische pijn

In deze blog lees je meer over pijn en leggen we uit wat GABA is. Stress is de normale autonome reactie van het zenuwstelsel op prikkels. Het autonome zenuwstelsel, hypothalamus, hypofyse en de bijnier(schors), ookwel de HHB-as, zorgen voor deze reactie. Er is een correlatie tussen chronische stress en de mate van pijn. Dit is echter opmerkelijk aangezien stress pijnstillend werkt. 

CHRONISCHE PIJN

Wanneer er sprake is van fysieke schade is pijn goed te verklaren. Maar in veel gevallen is dit
niet het geval en dat maakt pijn een complex probleem. Pijn is een construct dat opgebouwd
wordt door een netwerk van hersendelen dat per individu uniek is gebleken. Pijn is een sterk beperkende factor van welbevinden en moet daarom ook altijd serieus genomen worden. Als het systeem van slag is, dan kan het leiden tot verkeerde informatie en daarmee tot onverklaarbare chronische pijn. Er zijn talloze factoren en die een bijdrage leveren aan pijn en het is daarom niet terug te brengen tot een enkel stofje of een oorzaak!

STRESS

Via de HHB-as worden adrenaline en cortisol geproduceerd en beiden hebben een pijnstillend
effect. De neurotransmitter variant van adrenaline, genaamd noradrenaline, zal via de afdalende banen van het brein kunnen bijdragen aan het dempen van pijn.  Ter hoogte van het ruggenmerg kan cortisol binden op de glucocorticoidreceptoren van de dorsale hoornneuronen, die een pijnstillende werking hebben. Het is logisch dat stress het gevoel van pijn kan dempen, aangezien overleven voorrang heeft boven schade. Als er echter constant pijn is zonder aanwijsbare reden, dan is dit mechanisme niet meer adequaat. Een verklaring kan gevonden worden in de beschikbaarheid van de neurotransmitter GABA.

GABA

GABA is een van de voornaamste pijndempende neurotransmitters in ons zenuwstelsel.
Verminderde beschikbaarheid hiervan verhoogt de prikkelbaarheid van ons brein.  Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bij dieren leert ons dat de aanhoudende en ernstige vorm van stress ervoor zorgen er minder GABA beschikbaar is. Er is dan ook farmacologische belangstelling voor GABA.

CONCLUSIE

Hoewel stress doorgaans stoffen oplevert die de pijn dempen, lijkt chronische stress juist de pijn te versterken. Er zijn diverse mechanismen die dat kunnen verklaren, maar uit diverse
onderzoeken is inmiddels duidelijk dat stress de beschikbaarheid van de neurotransmitter GABA kan minderen. 
GABA is een van de voornaamste dempers van het pijnsysteem en hoewel dat zeker niet het enige pad is waardoor pijn kan toenemen, is het duidelijk dat stressmanagement een cruciaal onderdeel kan zijn bij de begeleiding van chronische pijn.  Ook angst speelt een rol bij pijn.

BRON : neuroreset-fysiotherapie.nl