U mag ervan uitgaan dat ik als fysiotherapeut er alles aan doe om de behandeling en het contact zo vlot en
prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u als cliënt een klacht heeft over de behandeling of over de
manier waarop ik met u ben omgegaan. Dan is het goed dit kenbaar te maken. Niet alleen voor jezelf,
maar ook voor andere patiënten omwille de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard
om eerst samen het gesprek aan te gaan om uw klacht te bespreken. Ik ben ten alle tijde bereid hiervoor tijd vrij te maken om samen naar een oplossing te zoeken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling voor u niet het gewenste resultaat, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Ik ben hiervoor aangesloten bij de Klachtenregeling Fysiotherapie van ZZP Nederland.