Coaching & Training

Deze vorm van fysiotherapie wordt ingezet bij gezondheidsklachten die langdurig aanwezig zijn, waardoor het steeds lastiger wordt om gezonde bewegingskeuzes te maken.  Door onjuiste gedachtes en overtuigingen over bewegen ontstaat onzekerheid en bewegingsangst. Hierdoor kunnen de klachten  verergeren en worden activiteiten vermeden. Door begeleiding en coaching  naar bewustwording , leert men weer gezond te bewegen op eigen unieke persoonlijke wijze. 

Om dit te bereiken wordt getraind via een trainingsprogramma op maat, waarbij u als cliënt leidend bent en de fysiotherapeut coachend. Dat betekent dat bewegingen en bewegingscombinaties worden aangeboden waarbij u bepaalt hoe deze worden uitgevoerd en de coach observeert en stuurt in het correct uitvoeren ervan. Door te doen, te voelen en te ervaren wat het lichaam kan, leert de u dat het goed is om te bewegen. Bewegingsangst kan worden overwonnen en zo ontwikkelt u meer zelfvertrouwen in het bewegen.