Burn-out, Stress Management & Mindfulness

Mindfulness is een levenskunst waarbij je zonder oordeel naar jezelf en/of de omgeving met aandacht in het moment blijft. Door het aanleren van diverse meditatietechnieken kun je leren om stress de baas te blijven, minder te piekeren en meer controle over je bestaan te krijgen. Dat is zelfmanagement.

Binnen de fysiotherapie wordt mindfulness ingezet ter verbetering van :

  • De bewegingskwaliteit, ‘effortless’ (moeiteloos) bewegen
  • Vermindering van stress gerelateerde klachten ; stressmanagement
  • Verminderen van chronische pijn

Een burn out is een emotionele en fysieke uitputting door jarenlange overbelasting en stress en is vaak werk gerelateerd. Als het stress-systeem langere tijd overactief blijft, kan het rust-en-herstel-systeem niet meer goed werken en raak je uitgeput. Dit kan op den duur leiden tot een burn-out. Je hebt te lang en teveel van jezelf gevergd. Als het niet lukt om met (werk)stress om te gaan, of als er geen tijd is voor herstel, kan dit resulteren in chronische stress die uiteindelijk kan leiden tot overspannenheid. Als deze overspannenheid langer dan 6 maanden aanhoud, heb je een burn out. Iemand met een burn-out heeft weinig tot geen energie om simpele taken uit te voeren, laat staan zijn/haar werk op een goede manier uit te voeren. Een burn-out wordt vastgesteld door een huisarts, bedrijfsarts of psycholoog.

Hoe herken je een burn-out?
Iemand met een burn-out heeft minimaal een half jaar last van de volgende drie dingen :

  • Spanningsklachten zoals lichamelijke vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen, onrustig slapen, piekeren of een gejaagd gevoel.
  • Verliezen van grip op de situatie en een gevoel van machteloosheid. Verlies van controle op het leven en de problemen in je leven.
  • Door de klachten worden dagelijkse bezigheden moeilijk uitvoerbaar, soms zelfs onuitvoerbaar. Dit merk je meestal op meerdere vlakken, zoals thuis, op het werk, in sociale omgeving en/of in het verkeer.

De omstandigheden die hebben geleid tot overspanningsklachten of burn-out, hebben zowel een geestelijke componenten (zoals bijvoorbeeld perfectionisme of moeite met “nee” zeggen) als lichamelijke componenten (te korte nachten of te weinig rust en herstelmomenten). Het aangrijpen van overspanningsklachten/burn out klachten bij de fysiotherapeut is op fysiek en mentaal niveau. Losmaken van pijnlijke en overbelaste spieren middels massage, bewustwording door te leren ervaren waar het lichaam gespannen voelt, leren te ontspannen middels mindfulness meditaties, ademhalingstherapie en bewegingsoefeningen. Het herstellen van een burn out kost tijd en die tijd is nodig om je bewust te worden van denk- en bewegingspatronen die niet meer werken en te leren hoe je deze kunt veranderen zodat je op een gezonde manier grenzen kunt stellen aan het doen en laten in het dagelijkse leven. Het behandelen van overbelasting klachten is altijd maatwerk.